ประกาศข่าวสาร
 ระบบ CHE QA Online สำหรับหน่วยงานสนับสนุน สำหรับดูข้อมูลปีการศึกษา 2554 - 2556    
 --> DownLoad คู่มือการใช้งานระบบ Cheqa Online สำหรับหน่วยงานสนับสนุน    
 --> DownLoad คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA Online สำหรับผู้ประเมิน 
 --> DownLoad คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. ปีการศึกษา 2556    
     
     
โปรดทำการเปิดการใช้งาน javascript และ cookies
ติดต่อสอบถาม E-mail : cty_2000@hotmail.com 
Webboard     :         
 
 
 
 
Last Updated : Version 3