ประกาศข่าวสาร
 --> ขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชา ระบบ CHE QA Online นี้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เท่านั้น ...ปรับปรุงวันที่ 22/4/58
  --> ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการจัดการความรู้ (ตบช 7.2)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
   
 --> DownLoad คู่มือ CHE QA Online สำหรับผู้ประเมิน     
 --> DownLoad คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. ปีการศึกษา 2556    
 --> DownLoad คู่มือการใช้งานระบบ Cheqa Online สำหรับ สาขาวิชา    
 --> DownLoad วิธีการแทรกรูปภาพโครงสร้างองค์กร    
โปรดทำการเปิดการใช้งาน javascript และ cookies
E-mail : cty_2000@hotmail.com 
Webboard     :         
วิธีใช้ 
 
 
 
 
Last Updated : Version 3