การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมบริการ (Service innovation Wrokshop)

View Calendar
15/08/2019 - 16/08/2019 All day

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมบริการ (Service innovation Wrokshop)

ณ ห้องประชุม 2614 อาคารวิชาการ 1 และ ห้องประะชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6